GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

4-1-2017 - Aantal faillissementen bij taxi-bedrijven bleef stabiel

België kende globaal laagste aantal faillissementen sinds 2010.

 

   Bron: Graydon, januari 2016

 

Vorig jaar gingen er in België 10.066 bedrijven failliet . Dat waren er 539 minder dan in 2015, wat een daling betekent met 5,1 procent. Dat blijkt uit de jongste Graydon Barometer Faillissementen. Voor 2016 noteert bedrijfsinformatiespecialist Graydon het laagste aantal faillissementen sinds 2010.

 

En in de taxisector?

GTL ontving de cijfers van Graydon over de evolutie van het aantal faillissementen bij taxibedrijven:


In 2016 gingen  33 taxibedrijven failliet, waarvan 23 in Vlaanderen, 4 in Brussel en 6 in Wallonië.

Dat is net evenveel als in 2015 maar een stuk minder dan in 2014, toen er 41 faillissementen geteld werden in de taxisector in België.

Vergelijking Taxi - hele economie:

Het aandeel van de faillissementen van taxibedrijven in verhouding tot het  totaal aantal faillissementen  in België bedroeg 0,33% in 2016 (in 2015  bedroeg dit 0,31 %).

De taxisector volgde met andere woorden min of meer de algemene trend.

De Kans op faling (het aantal faillissementen ten opzichte van het aantal actieve bedrijven) bedroeg bij taxibedrijven  1 per 73 bedrijven in 2016. Het jaar voordien was dat 1 per 66 taxibedrijven.

Ter vergelijking: Voor alle sectoren samen in België bedroeg de globale kans op faling in 2016 ongeveer 1 per 120 actieve ondernemingen. De cijfers voor de  taxisector blijven dus slechter dan die van de economie in haar geheel.

Opmerking: deze statistiek houdt enkel rekening met bedrijven die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven waren voor TAXI-diensten (niet de VVB).

Top