GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

6-12-2016 - Kilometerheffing voor personenwagens?

De kilometerheffing uitbreiden naar personenwagens oké, maar niet naar taxi’s. Taxi’s hebben een openbaar nutskarakter.

Daarom worden ze nu al vrijgesteld van jaarlijkse verkeersbelasting, zijn ze onderworpen aan een laag btw-tarief (6%) en mogen ze net als openbaar vervoer de Lijn, TEC en MIVB, gebruik maken van speciale busbanen en bijzonder overrijdbare beddingen. Dat verbetert de commerciële snelheid van de taxi’s, waardoor de prijs kan gedrukt worden.

 

Spoeddiensten, politievoertuigen, voertuigen die ingezet worden voor het openbaar vervoer etc. zullen naar alle waarschijnlijkheid toch ook best vrijgesteld worden van een nieuwe kilometerheffing op personenwagens?

 

Taxi’s het rekeningrijden opleggen heeft een kostprijsverhogend  effect, die systematisch doorgerekend zou worden aan de gebruikers. Om nog over de technische complicaties die zo’n heffing met zich meebrengt, te zwijgen. Want de taxitarieven (kilometertarief) werden wettelijk vastgelegd door de gemeenten. Met de invoering van een heffing zouden alle taxibedrijven van Vlaanderen en België aan hun vergunnende gemeente moeten vragen of zij hun taxitarieven willen verhogen. Willen ze dat niet, dan ontstaat een ernstig probleem voor de leefbaarheid van de taxibedrijven.

 

Top