GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

5-11-2016 - GTL is vertegenwoordigd in de Hoge raad voor Zelfstandigen en KMO's

De erkenning van GTL in de Hoge Raad werd door de Federale Minister van Middenstand en KMO (Willy Borsus) verlengd voor de zittijd 2017-2022.

GTL zetelt in de Hoge Raad als representatieve beroepsfederatie van de sector van het personenvervoer over de weg.

De Hoge Raad adviseert de bevoegde federale minister over de economische en beroepsbelangen voor 13 sectoren waaronder de sector Transport en Voertuigen.
Het KMO-beleid, regelgeving, administratieve vereenvoudiging en sociale zekerheid vormen de belangrijkste werkthema’s, naast het Europees beleid.

GTL zetelt in de Sectorale Commissie 8 waarin de Groepering een spreekbuis is van de bedrijven uit de taxi- en VVB-sector voor het overleg met de federale overheid.

 

Top