GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

5-11-2016 - Aangepast vervoer personen met mobiliteitsbeperkingen

Derde oproep tot kandidaatstelling bedrijven voor gecompenseerd aangepast vervoer: het vervoersgebied VEURNE - DIKSMUIDE en vervoersgebied MENEN

Dossiers moeten ingediend worden per aangetekende brief voor 9 december 2016

U bent in die regio's gespecialiseerd in rolstoelvervoer en/of beschikt over voldoende aangepaste voertuigen met ten minste 1 plaats om een rolstoel te vervoeren en uitgerust met een lift of een oprijplaat, enz...?

Dan kan u zich kandidaat stellen om gedurende 5 jaar erkend te worden om in één van deze 2 vervoersgebieden, met subsidies, sociaal vervoer aan te bieden aan personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit.

Opgelet: enkel voor de aangepaste voertuigen worden onkosten terugbetaald. Niet voor niet-aangepaste voertuigen.

De oproep tot kandidatuurstelling van taxi- en VVB-bedrijven, DAV en andere vervoerders om erkend te worden in deze vervoersgebieden, is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2016.

De kandidaat-vervoerders hebben één maand na deze publicatie de tijd om hun aanvraag (Aanvraagformulier) in te dienen. 

De uiterste indieningstermijn is dus 8 december 2016.

Het decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering een lijst met vervoerders vaststelt die worden belast met de uitvoering van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit (Art. 5).

Art. 6 van het uitvoeringsbesluit van 11 oktober 2013 stelt dat de minister de lijst met vervoerders opstelt. 
Overeenkomstig artikel 7 van het uitvoeringsbesluit worden de kandidaat-vervoerders opgeroepen om een aanvraag om te worden vermeld op de lijst in te dienen binnen een termijn van uiterlijk één maand na de bekendmaking van deze oproep in het Belgisch Staatsblad.

Het totale budget waarvoor in het eerste jaar van de openbaredienstverplichting maximale jaarlijkse compensaties zullen worden toegekend, bedraagt voor deze 2 vervoersregio’s samen  250.000 euro (vanaf het daaropvolgende jaar wordt dit recurrent).

Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatie hierover op de website van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

 

 

Top