GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

7-10-2016 - GTL en Sociale partners verontrust over begrotingsbesprekingen regering

Van een verhoging van de BTW met van 6 naar 12% mag geen sprake zijn: maatregel zou a-sociaal zijn, een drastische loonsverlaging betekenen voor chauffeurs en verlies voor bedrijven, en fraude stimuleren! 

De federale regering zoekt nieuwe inkomsten...

We hebben vandaag vernomen dat BTW-verhogingen overwogen worden; eventueel voor petrsonenvervoerdiensten.

GTL en de sociale partners hebben onmiddellijk de betrokken kabinetten gewaarschuwd dat zo’n verhoging ernstige gevolgen zou hebben voor klant, chauffeur en sector. In tijden waar de taxi-sector al geconfronteerd wordt met de nasleep van de terroristische aanslagen en de oneerlijke concurrentie van platformen die aanzetten tot belastingontduiking, zou dit wel eens de druppel kunnen zijn die de emmer doet overlopen. 


 

U vindt hieronder het standpunt dat door de sociale partners verstuurd werd naar de onderhandelaars:

 

Standpunt van de sociale partners van de taxisector over de BTW op personenvervoer:

  • * Er zou sprake zijn van een eventuele aanpassing van de btw van 6% naar 12% voor taxidiensten, collectieve taxi’s en de verhuur van voertuigen met chauffeur.
  • * De sector wordt erkend als een sector « in moeilijkheden » sinds de aanslagen van maart. De taxi’s in de meest getroffen zones (Zaventem, Brussel) hebben een omzetdaling van 15% te verwerken gekregen. (waarvan 1 miljoen enkel en alleen voor het grootste bedrijf dat actief is in Zaventem). Reeds voor de aanslagen hadden studies aangetoond dat de sector al jarenlang niet meer rendabel was, voornamelijk in Brussel maar eveneens elders in het land.
  • * De taxi’s vormen een essentiële schakel in ons mobiliteitssysteem. Ze worden vaak gebruikt door oudere personen of personen die niet in staat zijn een particulier voertuig te bezitten of zich erin te verplaatsen. Een verhoging van de btw zal hen rechtstreeks treffen. Het is evident dat taxi’s, bij gebrek aan subsidiëring, een dergelijke btw-verhoging zullen moeten doorrekenen in hun tarief voor de klant.
  • * Veel wagenverhuurdiensten met chauffeur worden ingeschakeld bij het vervoer van minder mobielen en gehandicapten. Een btw verhoging zal er voor zorgen dat deze mensen andermaal gehandicapt worden maar dan in hun mobiliteit
  • * Wat voor een bijkomend probleem zorgt, is dat elke gemeente in ons land afzonderlijk beslist over het tarief dat moet worden toegepast en ingesteld in de taximeter. Bijgevolg zouden alle taxi-exploitanten in ons land snel een tariefverhoging moeten onderhandelen om de btw-verhoging door te rekenen in de tarieven die ingesteld staan in de taximeter. Maar het valt te vrezen dat veel gemeentes zullen weigeren om het tarief te verhogen, aangezien dit een onpopulaire maatregel is. In Brussel, bijvoorbeeld, valt te vrezen dat de minister niet bereid is het tarief te verhogen, gezien de belangrijke aanwezigheid van de valse taxi’s van Uber. Maar ook elders is de aanvraag van een tariefverhoging een moeizame operatie voor bedrijven.

 Te verwachten gevolgen van een BTW-verhoging

  • * Voor de duizenden loontrekkende chauffeurs die moeten worden betaald op basis van een percentage van de omzet zonder btw, betekent dit een verlaging van het salaris met 6%. De sector telt 10.000 chauffeurs, waarvan 65% loontrekkenden.
  • * De vakbonden (ABVV-BTB en ACV-Transcom) zijn bijzonder ongerust, net als GTL, dat de bedrijven vertegenwoordigt
  • * Ook voor zelfstandige chauffeurs en voor uitbaters van taxibedrijven is het potentiële verlies enorm.
  • * Ten slotte rekruteert Uber op dit ogenblik massaal voor dienstverlening via valse taxi’s in Brussel en omgeving. Iedereen weet dat deze chauffeurs, die voor Uber rijden, geen btw-aangifte doen. Ze vallen niet te controleren aangezien ze geen gebruik maken van een taximeter, en vaak zelfs niet van rittenbladen. De btw-verhoging zal uitdraaien in het voordeel van al deze diensten die flirten met de illegaliteit. De oneerlijke concurrentie en de fraude in ons land zullen sterk toenemen !

 

Jan Sannen, Algemeen Sectorverantwoordelijke ACV-TRANSCOM

Frank Moreels, Voorzitter  ABVV-BTB

Pierre Steenberghen, Secretaris-Generaal Nat. Groepering van Taxiondernemingen (GTL)

 

 

 

Top