GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

8-9-2016 - Vakbondsmanifestatie van 29 september 2016 in Brussel

Het ABVV (Belgische Transportbond) meldt ons dat zij deelneemt aan de manifestatie van 29 september eerstkomend, in gemeenschappelijk vakbondsfront, tegen het regeringsbeleid en de hieruit voortvloeiende besparingen.

Zij meldt ook dat deze manifestatie in bepaalde bedrijven aanleiding kan geven tot afwezigheden van werknemers, leden en militanten, die met het stakersstatuut deelnemen aan de actie.

Zij beschouwt 29 september 2016 dus als stakingsdag, die als dusdanig zal worden uitbetaald aan die werknemers die afwezig zijn omwille van hun deelname aan deze manifestatie en daardoor loonverlies lijden.

Top