GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24-8-2016 - PERSBERICHT - Uber doet aan “whitewashing”

Bijzonder cynisch dat net deze onderneming de jongeren vraagt de regels na te leven!

 

 

Brussel, 24 augustus 2016 - Uber probeert op regelmatige tijdstippen met sympathieke acties te verdoezelen dat zijn business model er net op gericht is alle overheidsregels te negeren of te ontwijken. Overheid, consument en media worden daarbij openlijk bij de neus genomen. Na de Responsible Young Drivers is het nu aan Stoffel Van Doorne, Formule 1 piloot, om voor de kar van Uber gespannen te worden.  Uber probeert zich daarmee een respectabel imago bij elkaar te kopen, maar blijft zijn eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid ontwijken.

Stoffel Van Doorne zal deze namiddag een aantal Uber-klanten in Brussel rondrijden en hen attent maken op de gevaren van alcohol aan het stuur. Niks mis met het aangekondigde doel van deze actie, waar de taxisector trouwens al jaren zijn steentje toe bijdraagt door de BOB-campagnes te steunen.

“Het wordt echter bijzonder cynisch als de boodschap uitgaat van een multinational die overal ter wereld de wetten met betrekking tot betaald vervoer van personen aan haar laars lapt en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid net uit de weg gaat, zowel op het vlak van de taxi-wetgeving, de veiligheid van de klant, de arbeidswetgeving als op het vlak van de fiscaliteit.”

Ondanks een veroordeling door het Brussels Gerecht, dat in beroep bevestigd werd, blijft het platform actief op het Brussels grondgebied, door middel van het oneigenlijke gebruik van limousine-licenties voor de uitbouw van een platform dat taxidiensten aanbiedt.

Als je dan nog bedenkt dat de voorbeelden legio zijn van gevallen waarbij het gehanteerde “surge pricing” (de prijs van een Uberrit evolueert in functie van vraag en aanbod) ervoor zorgt dat klanten net tijdens feestavonden (bijvoorbeeld Nieuwjaarsavond) waar ze graag een glas drinken, zich blauw betalen aan een Uber-rit, kan je deze actie enkel beschouwen als een zoveelste “white washing” van illegale en oneerlijke praktijken.

Dat dit in klaarlichte dag en met veel media-aandacht kan gebeuren is een schande voor een rechtsstaat als België, en in het bijzonder voor de bevoegde Brusselse Minister van Mobiliteit, die Uber rustig laat betijen.

 

Bijkomende informatie:

 

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal / Secrétaire Général

G.T.L.

[Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen–Groupement National des Entreprises de Taxis]

M : 02 245 11 77

E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be

Stoffel Vandoorne speelt even voor 'taxichauffeur' via het illegale Uber-platform

Stoffel Vandoorne speelt even voor 'taxichauffeur' in Brussel...via het illegale Uber-platform

Top