GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16-8-2016 - Circulatieplan Leuven:Toegang voetgangersgebied voor taxi's

De stad Leuven deelt ons mede dat op 28/08 haar nieuwe circulatieplan in voege treedt. Op die dag wordt het stadscentrum heringericht met een voetgangersgebied en een autoluwe zone.

Voor toegang tot het voetgangersgebied buiten de toegelaten venstertijden (6 u – 11 u en 18 u 30 – 20 u 30) is per voertuig een vergunning nodig gelinkt aan het kenteken.

U vindt hieronder de nodige praktische informatie zodat u het nodige kan doen om de vergunningen voor uw taxi’s tijdig aan te vragen: 

 

Voetgangersgebied: uitleg en praktische info vergunningsaanvraag

 

De venstertijden zijn: 6u-11u en 18u30-20u30. Om het gebied in te rijden buiten deze venstertijden is een vergunning nodig.

Het gebied wordt aangegeven met de nodige signalisatie. Vanaf volgend jaar worden er ANPR-camera’s geïnstalleerd die de kentekens van de voertuigen lezen.

Parkeren op openbaar domein kan niet in het voetgangersgebied.

Het voetgangersgebied bestaat uit twee zones: de klassieke winkelwandelstraten (type 1) en de overige autovrije straten (type 2). 

Het gebied wordt aangegeven met de nodige signalisatie:

 

Voetgangerszone type 1

Deze straten herkent u aan het verkeersbord F103: 

 

 

 Hier wordt toegang verschaft aan taxi’s, die binnen die zones een welbepaalde bestemming hebben om personen te laten in- en uitstappen;

 

Voetgangerszone type 2

Deze straten herkent u aan het verkeersbord C3:

 

 

Indien dit verbodsbord wordt aangevuld met onderbord “uitgezonderd vergunninghouders” kan aan toegang worden verschaft aan

  • voertuigen voor geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, taxi’s en voertuigen
    voor schoolvervoer
  • Voertuigen van door het RIZIV, door de Vlaamse Overheid of door de stad Leuven als
    Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer erkende organisaties, beperkt tot één jaar.

 

Vergunningsaanvraag:

 

De vergunningen kunnen vanaf 16/08 aangevraagd worden op één van de volgende manieren :

 

  1. per mail aan toegangsvergunning@leuven.be met de reden voor de vergunningsaanvraag, de gegevens van de aanvrager (naam, adres, mail, telefoon), de bestemming(en) in het voetgangersgebied, de startdatum van toegang, het kenteken van het voertuig.  Indien het bedrijf een vergunning nodig heeft voor meerdere voertuigen,  moet de excellijst in bijlage ingevuld teruggestuurd worden naar bovenstaand e-mailadres;
  1. het online formulier invullen via www.leuven.be/toegangsvergunning;
  1. aan het loket van het stadskantoor tijdens de openingsuren.

 

Alle aanvragen dienen te gebeuren ten laatste drie werkdagen voor het betreden van de zone.  In functie van de bestemming(en) worden de toegelaten invals- en uitrijwegen bepaald.

 

De geldigheidsduur van de vergunning is afhankelijk van de aangegeven reden op basis waarvan de vergunning wordt toegekend.

Een boete van € 55 zal opgelegd worden per zone waartoe geen toegang werd verleend.  Vanaf begin 2017 zal de controle uitgevoerd worden door ANPR-camera’s die de kentekens automatisch registreren.

 

In bijlage vindt u eveneens het volledige reglement alsook een Excelbestand voor opgaven nummerplaten

Meer info over het circulatieplan op www.leuven.be/circulatieplan.

 

Top