GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

4-8-2016 - Vlaams decreet voert regelluw kader in voor openbaar vervoer op maat

Kader was nodig om proefprojecten rond aanbod openbaar "vervoer op maat" te kunnen uitvoeren.

 

Er is goed nieuws: vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Vlaams decreet dat een “regelluw kader” invoert, waardoor proefprojecten basisbereikbaarheid mogelijk gemaakt worden.

Die proefprojecten, waarvan de eerste momenteel in 3 Vlaamse "vervoerregio's" opgestart worden, gaan over het aanbod van  "aanvullend openbaar vervoer op maat".

Dat vervoer zal in principe voor een groot deel door taxi's en VVB aangeboden worden.

Het decreet was nodig om dit nieuwe vervoersaanbod mogelijk te maken (onder meer door dit uit het bestaande monopolie van De Lijn voor openbaar wegvervoer te halen).

Het decreet geldt voor een beperkte duur, en loopt ten einde op 31 maart 2018.

U vindt hieronder de linken naar het decreet en naar de memorie van toelichting met uitleg over de artikelen van het decreet.

 

Decreet van 8 juli 2016 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

 

Toelichting bij de artikelen van dit  decreet

Top