GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

6-12-2016 - De SEPA-domiciliêring

Wist u dat domiciliëringen niet meer door de banken maar door de leveranciers beheerd worden?

Sinds 1 februari 2014 mag enkel nog het Europees rekeningnummer (structuur IBAN) worden gebruikt in plaats van het rekeningnummer in zijn oude vorm.

 

De organisatie sepastop.eu is op dit moment  bezig met een informatiecampagne rondom de SEPA-domiciliëring en nodigt mensen die nog problemen ondervinden, uit om te gaan kijken op hun  SEPA kennisbank.

 

Veel consumenten lijken niet goed geïnformeerd te zijn over de SEPA-domiciliëring. Vooral het feit dat domiciliëringen niet meer door de bank maar door de leverancier beheerd worden is ongekend bij velen. De beschikbare informatie op het internet hierover is vaak moeilijk te begrijpen. Op de website van de SEPA-kennisbank wordt het bondig en in mensentaal uitgelegd.


En voor wat de nieuwe werkwijze voor de domiciliëringen betreft, verwijzen we naar:  link naar info over over domiciliëringen.


 

 

Top