GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

7-7-2020 - Aanvraag bestuurderspas: Atttest taalkennis Nederlands wordt uitgesteld tot 1 januari 2021

Opgelet: dit betekent dat de gemeenten de bestuurderspassen moeten uitreiken zelfs als er geen taalattest kan toegevoegd worden in de aanvraag.

De  minister voor mobiliteit en openbare verleende eerder al bij Ministerieel Besluit van 24 maart 2020 een uitstel wegens de COVID-19 pandemie tot (uiterlijk) 1 oktober.

Via een Ministerieel Besluit van 8 mei 2020, wordt dit verder uitgesteld naar 1 januari 2021.

Het gaat hier om de attestering taalkennis (artikel 26, 3° van het Besluit betreffende de exploitatievoorwaarden van Individueel bezoldigd personenvervoer) :

"Art. 26. Een bestuurder is bekwaam als hij aan al de volgende voorwaarden voldoet:

3° hij beschikt over een minimale kennis van het Nederlands."

U wordt eraan herinnerd dat het hier gaat om minimum taalkennis niveau B1 volgens het Europees Referentiekader. (overgangsbepaling: A2 volstaat, mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen).

Gemeente mag tot 1/1/2021 bestuurderspas niet weigeren wegens taaleisen 

De bestuurderspassen moeten dus afgeleverd worden, zelfs als het taalattest nog ontbreekt.

Indien het taalattest ontbreekt, moet de gemeente dat aanduiden in Centaurus2020: zij zal dan aankruisen dat het taalniveau moet bewezen worden voor het einde van het jaar. 

Indien op 1 januari 2021 niet minstens niveau A2 wordt bewezen, moet het College van de burgemeester en schepenen beslissen over de schorsing of intrekking van de bestuurderspas.

 

Top