GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18-6-2020 - Brussels Gewest: vergeet niet tijdig uw steunaanvraag in te dienen

De aanvraag kan door de Brusselse Taxi- VVB-bedrijven nog tot 30 juni ingediend worden via Irisbox

De Directie Personenvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meldt dat zij 1.646 aanvragen voor de financiële steun voor taxi's en VVB met vergunning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behandeld heeft en dat:

  • 1.373 aanvragen werden aanvaard;
  • 245 aanvragen onontvankelijk zijn;
  • 3 aanvragen werden geweigerd omdat zij niet aan de voorwaarden voor toekenning voldeden.

De Directie Personenvervoer herinnert de vergunninghouders eraan dat als u hun aanvraag nog niet werd ingediend, zij tot 30 juni 2020 de tijd hebben om het formulier in te vullen dat beschikbaar is op Irisbox via deze link.

Top