GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17-6-2020 - Schorsing opzegtermijn tijdens tijdelijke werkloosheid.

Dit is van toepassing op ontslagen door de werkgevers tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19)

Het wetsvoorstel inzake het schorsen van de opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd op 11 juni in plenaire gestemd.  Het is ontdaan van elke /retroactiviteit en kent dus toepassing zodra gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer is dit van toepassing

  • Dit slaat enkel op de ontslagen door de werkgever tijdens de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19)
  • Ontslagen uit de periode voor 1 maart worden niet geviseerd en lopen du verder

Gevolgen

  • Bij opzegging door de werknemer gegeven vóór of tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, loopt de opzeggingstermijn verder tijdens die schorsing.
  • Bij opzegging door de werkgever gegeven vóór of tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, houdt de opzeggingstermijn op te lopen tijdens de schorsing.
  • De opzeggingstermijn loopt gewoon door indien hij reeds lopend was voor 1 maart 2020

KB Schorsing opzegtermijn tijdens Tijdelijke werkloosheid overmacht.pdf

Top