GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17-6-2020 - Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen in juli en augustus

Het overbruggingsrecht voor de maand juni wordt niet automatisch verlengd; je moet hiervoor dus een nieuwe aanvraag indienen.

Crisis-overbruggingsrecht door de coronacrisis (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Dit is een vervangingsinkomen, waar zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep recht op hebben. Na de maanden maart, april, mei en juni, zal het vervangingsinkomen nu ook van toepassing zijn voor de maanden juli en augustus. Opgelet! De modaliteiten zijn wel wat aangepast.

Voorwaarden:  

  • Je activiteit voor 7 opeenvolgende kalenderdagen stopzetten in de maand. 
  • Dit geeft recht op een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor de betrokken zelfstandigen.

Nieuw vanaf juli: Je zal je je aanvraag met objectieve elementen moeten staven om aan te tonen dat de onderbreking het rechtstreekse gevolg is van de COVID-19 crisis.

Aanvraag: Via je sociaal verzekeringsfonds.

Meer info: op de website van Unizo 

Opgelet!  Het overbruggingsrecht voor de maand juni wordt niet automatisch verlengd! Je moet hiervoor dus een nieuwe aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Top