GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15-6-2020 - Medisch attest van taxi- en VVB chauffeurs

Attesten voor medische schifting die na 15 maart 2020 vervallen zijn, blijven geldig tot en met 30/9/2020

Wat is van toepassing voor de medische schifting van Taxi- en VVB-chauffeurs die na 15 maart 2020 vervallen zijn?

De ‘gewone’ medische keuring van beroepschauffeurs is een federale bevoegdheid.

En daarvoor moeten we kijken naar het koninklijk besluit van 23 april 2020 houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis

Dat KB voorziet in een verlenging van de geldigheid van de attesten voor medische schifting die na 15 maart 2020 vervallen zijn, tot en met 30/9/2020:

Artikel 1.

(…)

§ 1. In afwijking van dit besluit en van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, worden de in het tweede lid opgesomde documenten, die na 15 maart 2020 vervallen, automatisch verlengd tot en met 30 september 2020, indien hun geldigheidsduur verstrijkt voor deze datum.

Het medisch attest voor de taxi- en VVB chauffeurs valt onder de opgesomde documenten.

Top