GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

12-5-2020 - Vlaamse regering wil 15-minutenregel bij bestelde rit volledig afschaffen, ook in de perimeterzones

GTL vreest voor een wildgroei aan "virtuele standplaatsen" nabij de perimeterzones, waar straattaxi's "alternatieve standplaatstaxidiensten" kunnen aanbieden

Vandaag werd door het Departement MOW een korte uiteenzetting gegeven over de wijzigingen die nog zullen aangebracht worden aan het uitvoeringsbesluit van 2019 over de exploitatievoorwaarden van het individueel bezoldigd personenvervoer.

Afschaffing 15 minutenregel

Het gaat in de eerste plaats over de afschaffing van de definitie van de 15-minutenregel bij een bestelde rit, waarbij dit tot op heden nog gedefinieerd werd als een rit die minstens 15 minuten voor het oppikken van de klant besteld is.

Met andere woorden werd er geen rekening gehouden met het tegenvoorstel dat de taxisector enkele maanden geleden overmaakt had om de 15-minutenregel niet volledig te schrappen maar deze te beperken tot de perimeterzones rond de standplaatsten, waar de standplaatstaxi's staan.

De sector vreest voor een wildgroei aan nieuwe "virtuele standplaatsen" net buiten de perimeterzones, waar straattaxi's "alternatieve standplaatstaxi-diensten" kunnen aanbieden. Dat is nu al het geval met Uber-voertuigen die wachten aan tankstations in de buurt van de luchthaven van Zaventem.

Verplichting om rit- en prijsgegevens door te sturen wordt uitgesteld tot 1 november

Het gaat om de verplichting, vermeld in art. 32 van het BVR, om de dienststaat- en ritprijsgegevens aan het einde van de rit, door te sturen naar een server waar de bevoegde overheidsdiensten toegang toe hebben.

Dit wordt uitgesteld tot 1 november 2020.

Apparatuur in voertuigen onder oude VVB- of Taxilicentie 

GTL verwacht dat de regels betreffende de registratie van de prijs- en rittengegevens en het doorsturen ervan naar  de server van de Vlaamse administratie, slechts van toepassing zal zijn op voertuigen die onder de nieuwe licentie individueel bezoldigd personenvervoer rijden.

Het moet nog officieel bevestigd worden, maar in principe zouden de nieuwe regels betreffende de apparatuur voor rittenregistratie (art. 33 en 34 van het BVR) niet van toepassing zijn op de VVB- en taxibedrijven en -voertuigen die tijdens de overgangsperiode onder de oude vergunning blijven rijden.

Deze blijven volgens de oude regels werken (taxameter bij taxi en contracten bij VVB). Pas bij de aanvraag van de nieuwe vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer, worden de nieuwe regels voor hen wel van toepassing.

Opgelet: de wijzigingen hierboven zijn nog onder voorbehoud tot hun officiële bekendmaking.

Top