GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

1-4-2020 - Nieuw: Vlaamse compensatiepremie van 3.000 €

Geen hinderpremie maar wel een "compensatiepremie" van 3.000 € voor de Vlaamse ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten maar minstens 60% omzetverlies opliepen

De Vlaamse regering heeft zopas op een persconferentie nieuwe steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis voorgesteld. Zo komt er naast de al aangekondigde hinderpremie een eenmalige compensatie voor bedrijven die open blijven, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen. 

NIEUWE MAATREGELEN

1. Premie voor ondernemingen

Zo komt er een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro voor bedrijven die niet moesten sluiten van de overheid, maar wel hun omzet grondig zien teruglopen, ook al blijven ze doorwerken. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vulde aan dat het gaat om omzetverliezen die groter zijn dan 60 procent. Het gaat bijvoorbeeld om verhuurbedrijven, cateraars en medische beroepen als kinesitherapeuten. Die omzet moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het financieel plan. 

De premie geldt ook voor wie in bijberoep werkt en sociale bijdragen betaalt zoals iemand met een hoofdberoep. Wie die niet betaalt, gaat het om een premie van 1.500 euro bij een tewerkstelling van minder dan 80 procent.

Noteer alvast: 

GTL zal u verder op de hoogte houden van de concrete modaliteiten voor de aanvraag.

2. Extra financiële regelingen voor bedrijven

Voor bedrijven komen er extra financiële regelingen zodat zij voldoende cash kunnen behouden en niet overkop gaan. Zo komen er achtergestelde leningen voor start-ups aan een lage rente.

De Vlaamse regering breidt de waarborgcapaciteit daarvoor uit tot 3 miljard euro. “We willen bedrijven ondersteunen om de moeilijke periode te overbruggen”, aldus minister van Werk Hilde Crevits.

***

Noteer dat Wallonië gisteren beslist heeft om de hinderpremie van 5000 € toe te kennen aan de taxisector, maar deze geldt enkel amls het bedrijf volledig gesloten wordt of stilgezet is omwille van de corona-crisis. Zie daarover onze nieuwsbrief op onze Franstalige website. We wachten nog af wat het Brussels gewest  morgen zal beslissen voor de Brusselse bedrijven van onze sector.

L'indemnité forfaitaire compensatoire est payée aux petites et micro-entreprises wallonnes (moins de 50 travailleurs et chiffre d'affaires inférieur à 10 millions EUR)

Top