GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

31-3-2020 - GTL schrijft naar Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters

Geef ons de hinderpremie, stel strengere milieueisen voor voertuigen uit, schaf in 2020 de belasting/retributie voor vergunningen af, steun bedrijven en chauffeurs die vederwerken

GTL schreef naar minister Peeters  om een reeks maatregelen te vragen naar aanleiding van de Corona-crisis. Er is een dringnde nood aan steun voor de bedrijven (onder meer de hinderpremie) en de implementatie van de nieuwe reglementering op het individueel bezoldigd personenvervoer maakt het allemaal nog zwaarder.

De concrete vragen van GTL aan de minister:

1) Om de pijn te verlichten: of u een uitstel kan beslissen en mogelijk een herziening van de strenge milieueisen voor de voertuigen die vanaf 1 januari moeten aangekocht worden. Anders gaan de (overblijvende) bedrijven dit financieel nog minder aankunnen.

2) Ecoscore als norm  is niet betrouwbaar. GTL vraagt dit te vervangen door de laatste Euronorm, voor nieuwe voertuigen:

a) De constructeurs kennen de ecoscore niet als norm. Ga je naar 3 verschillende wagenconstructeurs/merkverkopers dan geeft geen enkele de ecoscore. Hoe kan je dan zonder risico een geschikt voertuig kopen?

b) Berekeningstool werkt niet goed.  De bedrijven trachten de ecoscore te achterhalen door op de website ecoscore.be de waarden in te vullen die op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig vermeld staan.  Maar niet alle benodigde gegevens staan daarop. Het berekeningsmechanisme van de website neem dan een of andere standaardwaarde voor het ontbrekende gegeven en dat levert soms eigenaardige resultaten op. De ecoscore  die je krijgt door het chassisnummer in te vullen is anders dan de ecoscore die je berekent door de gegevens van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig in te vullen…

3) Zero-emissie voor minibussen vanaf 2030: Dit heeft een ongewenst neveneffect.  In België is een B-rijbewijs beperkt tot 3,5 ton voor iedereen, dus ook voor de minibussen die omgebouwd zijn voor het vervoer van meerdere rolstoelgebruikers. Als je naar zero-emissie minibussen overschakelt, wordt door het gewicht van de benodigde batterijen een speciaal rijbewijs met vakbekwaamheidseisen verplicht. In Nederland mag men voor dergelijke aangepaste voertuigen met het gewoon rijbewijs gaan tot een MTM van 4,5 ton.

4- Afschaffen retributie op taxi- en VVB-vergunning in 2020. Die vraag werd aan heel wat gemeenten gesteld. We kregen te horen dat  gemeenten geen bevoegdheid zouden hebben om afwijkingen te verlenen op de vergunning die opgelegd wordt door het taxidecreet, en dat de betrokken bedrijven een kwijtschelding van de retributie voor 2020 slechts kunnen bekomen mits akkoord van de Vlaamse overheid (misschien is dat enkel voor de VVB-vergunning het geval, en niet voor de taxi’s met een bestaande vergunning van voor 2020 of met een nieuwe vergunning vanaf 2020?).

5- Tot slot vragen wij dat u de vraag van de sector zou steunen om:

a) De hinderpremie ook toe te kennen aan de bedrijven van de taxisector die de facto geen omzet meer hebben omdat hun klanten getroffen worden door de verplichte sluiting (horeca, organisatie evenementen, reizen, enz.).

b) Anderzijds de bedrijven en chauffeurs te steunen die verder het risico (moeten) nemen om nog beperkte diensten aan te bieden voor essentiële sectoren. Zij werken voor deze ritten met verlies om de dienstverlening verder te garanderen.

 

Lees hier het volledige Bericht van GTL aan minister Lydia Peeters - 30 maart 2020

Top