GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25-3-2020 - Noodplan Autokeuring Vlaanderen vanaf 25 maart 2020

Vanaf woensdag 25 maart 2020 treden noodmaatregelen in voege, die ook voor de taxi’s en VVB van belang zijn

Verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden

De belangrijkste noodmaatregel bestaat erin dat de termijn voor keuring met 4 maanden wordt verlengd.  Deze verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen.

Het nieuw Ministerieel Besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken voorziet het volgende:

  • * Voor de periodieke keuring van voertuigen, inclusief taxi en VVB: een uitstel van 4 maanden is toegekend voor voertuigen die aan technische keuring zijn onderworpen tussen 13 maart en de einddatum van de noodmaatregelen.
  • * Voor de eerste keuring van taxi en VVB: dezelfde regeling als hierboven is van toepassing: een uitstel van 4 maanden wordt toegekend.


Opgelet

  • Deze regeling is tot nader order enkel van toepassing in Vlaanderen.
  • Dit uitstel is niet van toepassing voor herkeuringen. Tijdens de periode van de noodmaatregelen zullen de keuringscentra alle herkeuringen uitvoeren.
  • De duurtijd van deze noodmaatregelen is momenteel niet gekend en is afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis.
  • Keuringen zijn enkel mogelijk op afspraak. Neem hiervoor contact op met de erkende onderneming voor autokeuring in uw regio:

 

AIBV:  www.aibv.be
Groep Autoveiligheid  www.autoveiligheid.be
  KM   www.km.be
SBAT: www.sbat.be

 

Top