GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20-3-2020 - Gemeenschappelijke verklaring met aanbevelingen van de sociale partners

De sociale partners van de sector van de taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur willen graag het woord richten aan de werkgevers, werknemers, klanten en tot de bevolking

 

 

Beste collega’s, bedrijfsleiders, werknemers en burgers,

De taxi- en VVB-sector zorgt er in deze moeilijke tijden voor dat de diensten voor personenvervoer in het land gegarandeerd blijft.

Onze chauffeurs, onze dispatchers en administratieve medewerkers zijn de stille helden die er voor zorgen dat de mensen zelfs in deze dagen nog steeds op hun bestemming worden gebracht. Zij zorgen er voor dat zorgpersoneel, verplegend personeel, loodsen, treinconducteurs, thuis en op hun werk geraken, en personen met mobiliteitsbeperkingen en mensen zonder vervoermiddel verder geholpen worden.

Wij willen hen via deze weg expliciet bedanken voor hun inzet !

Wij vragen iedereen om onze mensen met het nodige respect te behandelen en de nodige hygiënevoorschriften na te leven. De chauffeur staat in zijn wagen dicht bij de passagier en een srikte naleving van de Het is onaanvaardbaar dat onze werknemers in huidige omstandigheden geen toegang krijgen tot sanitaire faciliteiten bij klanten, op wachtplaatsen, …

Wij vragen van onze werknemers dat zij de nodige hygiënevoorschriften in acht nemen.

Onze sector is een noodzakelijke schakel in de sociale en economische keten, wij willen nu niet uitvallen!

Er heerst terecht veel ongerustheid en daarom hebben de vakbonden en de werkgevers samen met de experten welzijn van de FOD WASO nationale aanbevelingsrichtlijnen opgesteld die geldig zijn voor de hele sector van het personenvervoer met taxi’s en huurvoertuigen met bestuurder, om onszelf en onze klanten maximaal te beschermen.

We dringen er bij al onze werkgevers, al onze werknemers, al onze klanten en alle tussenpersonen op aan om onderstaande richtlijnen - die op dit moment ruim verspreid worden - nauwgezet op te volgen.

De werkgevers wordt gevraagd om aan onderstaande minimumrichtlijnen te voldoen en hiervoor het nodige te organiseren en de noodzakelijke middelen te voorzien. Aan iedereen wordt gevraagd om deze richtlijnen strikt op te volgen en de voorziene middelen niet weg te nemen, want uw collega heeft deze ook nodig.

Wij roepen op om het sociaal overleg in de bedrijven maximaal een kans te geven zodat goede afspraken kunnen worden gemaakt op de werkvloer en al de neuzen in dezelfde richting staan.  Dit betekent dat de Comités voor Preventie en bescherming op het werk hun rol moeten spelen, en bij ontbreken daarvan dat vakbondsdélégués en/of secretarissen betrokken worden in het overleg.Vragen tot extra overleg met de SD of CPBW worden steeds onmiddellijk en met de nodige ernst behandeld.

 

Aanbevelingen

Algemene hygiënevoorschriften

De algemene basismaatregelen gelden, kort samengevat:

  • Was regelmatig en voldoende lang de volledige handen (min 40 sec) en maak gebruik van de handgeldispensers.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het na gebruik onmiddellijk weg.
  • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog als je geen zakdoekje bij de hand hebt.
  • Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar, in de mate van het mogelijke.

In geval van dubbele bemanning is een advies van de arbeidsgeneeskundige dienst ten stelligste aan te raden. Zonder dit advies kan een dubbele bemanning niet verplicht worden.

  • De richtlijnen bij klanten, in de luchthaven, station, hotel, zorginstelling...moeten correct opgevolgd worden
  • Het meten van de lichaamstemperatuur is geen zinvolle indicator omdat niet alle besmette personen koorts maken en omdat personen koortswerende medicatie gebruikt zouden kunnen hebben.
  • Bij ziekte volgt men de algemene richtlijnen van de overheid en bij coronabesmetting verwittigt men de werkgever zodat kan nagegaan worden met wie men in contact is geweest.

Deze basismaatregelen zijn cruciaal in het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.

Wij roepen onze werkgevers en instellingen op om de nodige sanitaire faciliteiten te voorzien voor de chauffeurs, al het mogelijke te doen en in de mate van beschikbaarheid om extra beschermingsmiddelen te voorzien zoals bijvoorbeeld alcoholgel, wegwerphandschoenen, papieren zakdoekjes, ontsmettende kuisdoekjes of spray, vuilniszakjes en mondmaskers.

Contact met passagier en klanten,…

Vermijd het fysieke contact met klanten en andere mensen, hou een afstand van 1.5 meter en ga zo weinig mogelijk binnen in afgesloten lokalen waar andere mensen in aanwezig zijn.

Probeer alles zoveel mogelijk digitaal, via de telefoon te doen.

Wat met het aanvaarden van cash? Hoe doen we dit veilig?

Laat zoveel mogelijk digitaal betalen (betaalterminal).

Maar ook  in tijden van corona blijft het ontvangen van cash voor sommige chauffeurs onvermijdelijk. Het gebruik van rubberen wegwerphandschoenen kan contact tussen het geld en de handen vermijden. Indien dit niet mogelijk is, is het aangeraden om na het manipuleren van het geld, extra de handen grondig te wassen met water en zeep of te ontsmetten met een ontsmettingsgel en in tussentijd het gezicht niet aan te raken. 

Mobiele arbeidsmiddelen:

o Reinig met daartoe voorziene middelen alle relevante oppervlakken (steunen, stuur, deurklinken binnen en buiten…) en bedieningsknoppen (boordapparatuur, taxameter, betaalterminal)

o Afwijkingen kunnen enkel met expliciet akkoord van de arbeidsgeneeskundige dienst

o Verlucht regelmatig uw voertuig

Bureaumateriaal,…

o Reinig gemeenschappelijk materiaal bij elk gebruik (handvaten, bediening van printers, toetsenborden, handscanners, elektronische toestellen,… en zeker bij wissel van gebruiker !

o Indien mogelijk wijs (bureau)materiaal persoonlijk toe.

Gemeenschappelijke ruimtes (refters, lokalen, …): schaftmomenten spreiden

Voorkom in de mate van het mogelijke de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere personen in één gesloten ruimte

o Zet stoelen uit elkaar, laat voldoende plaats tussen (min. 1,5m) en zit schuin tov elkaar

o Beperk de aanwezigheid in kleine gesloten ruimte

Verlof en recuperatie

In deze uitzonderlijke tijden wordt van iedereen extra inspanningen gevraagd om het werk rond te krijgen en vraagt de zorg voor zieke gezinsleden ook de nodige aandacht.

Er moet een goed evenwicht worden gezocht tussen beide belangen.

De sociale partners roepen de werkgevers en werknemers op om met gezond verstand en rede in onderling overleg het verlof toe te kennen.

 ”Gedwongen” opname van verlof is verboden.

Indien er geen of onvoldoende werk is vraagt de werkgever tijdelijke werkloosheid aan volgens de geldende regels en richtlijnen van de RVA.

 

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal

Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen (G.T.L.)

M : 0496 39 70 43

psteenberghen@gtl-taxi.be

Erik Maes

BTB-ABVV / UBT-FGTB T:

T :03 224 34 36

erik.maes@btb-abvv.be

 

   Yves Toutenel

ACV-Transcom

T : 02 549 11 35

yves.toutenel@acv-csc.be

Aurélie Carette

ACLVB-CGSLB

T : 02/ 558 51 50

aurelie.carette@cgslb.be

 

 

 

Gemeenschappelijke verklaring en aanbevelingen van de Sociale partners Taxi en VVB

Top