GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20-3-2020 - Brief van de Sociale Partners Taxi- en VVB-sector aan de Regering

Op 19 maart beslisten de sociale partners van de taxi- en VVB-sector om een samen een brief te publiceren met daarin een aantal vragen aan de regering.

De Belgische sector van de taxidiensten en diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur zorgt er in deze moeilijke tijden voor dat de diensten voor personenvervoer in het land gegarandeerd blijft.

Onze chauffeurs, onze dispatchers en administratieve medewerkers zijn de stille helden die er voor zorgen dat de mensen zelfs in deze dagen nog steeds op hun bestemming worden gebracht. Zij zorgen er voor dat zorgpersoneel, verplegend personeel, loodsen, treinconducteurs, thuis en op hun werk geraken, en personen met mobiliteitsbeperkingen en mensen zonder vervoermiddel verder geholpen worden.

Ondanks de reeds genomen overheidsmaatregelen, hebben de bedrijven en de werknemers dringend bijkomende steun nodig om door deze moeilijke periode te geraken.

Daarom richten wij, als werkgeversorganisatie en vakbonden van de sector, een gemeenschappelijke oproep aan de Regering en aan de bevoegde overheden.

a) Zorg voor uitstel van betaling van hypothecaire leningen

b) Aangezien de vaste kosten voor werknemers doorlopen, ook al vallen zij terug op verminderde inkomsten, verzoeken de sociale partners bijkomstig om een tijdelijke opschorting van de betalingsverplichting aan de banken, verzekeringsinstellingen, gas- en electriciteitsleveranciers,

c) Voorzie een hogere uitkering, voor tijdelijke werkloosheid (meer dan de bijkomende 5 euro die nu beslist wordt)

d) Leg een vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld aan de arbeiders op.

e) Contracten in het aangepast vervoer (zorg- en revalidatievervoer): oproep aan de Federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om een percentage (50% à 60%) van de voorziene en gebudgetteerde bedragen voor revalidatievervoer (dat nu niet doorgaat en voor 100% onder de verplichte ziekteverzekering valt) toch uit te betalen aan de vervoerder, zo niet komt de tewerkstelling in gevaar. Dezelfde vraag wordt gericht aan  de gewestelijke ministers, voor het deel van het zorgvervoer dat geregionaliseerd is, zoals vervoer naar dagverzorgings- en revalidatiecentra.

f) De sociale partners vragen aan de gemeenten in Vlaanderen en Wallonië om de jaarlijkse gemeentebelasting die verbonden is aan de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (taxi of wagenverhuurdienst met bestuurder) niet te innen bij de exploitanten voor het jaar 2020. In Brussel is het een gewestbelasting en werd al beslist om ze in 2020 niet te innen.

Hoogachtend,

 

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal

Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen (G.T.L.)

M : 0496 39 70 43

psteenberghen@gtl-taxi.be

 

Erik Maes

BTB-ABVV / UBT-FGTB T:

T :3/224 34 36

erik.maes@btb-abvv.be

 

   Yves Toutenel

ACV-Transcom

T : 02 549 11 35

yves.toutenel@acv-csc.be

 

 

Aurélie Carette

ACLVB-CGSLB

T : 02 558 51 50

aurelie.carette@cgslb.be

 

 

 

 

 Brief van de Sociale Partners van de Taxi- en VVB-sector aan de Regering

Top