GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27-2-2020 - Rolstoelafhankelijk vervoer naar erkende Vlaamse revalidatievoorzieningen

Aangepast attest voor reiskosten door professionele vervoerders vanaf 1 juli 2020

De informatie hieronder is gericht aan de professionele vervoerders (rolstoeltaxi/VVB/straattaxi of ambulance) voor vervoer van rolstoelafhankelijke zorggebruikers die behandeld worden in een revalidatievoorziening die door Vlaanderen erkend wordt.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid laat u het volgende weten:

Voor prestaties vanaf 01.07.2019 moet de betrekkelijke verstrekking opgenomen worden in de facturatie. De te gebruiken betrekkelijke verstrekking is beschreven in de facturatie-instructies, die u kan vinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/Pseudonomenclatuurcodes

Het was niet altijd duidelijk waar op het attest, deze betrekkelijke verstrekking diende genoteerd te worden. Daarom is het attest voor reiskosten met professioneel vervoer aangepast zodat dit duidelijker is. Er werd een specifieke kolom toegevoegd.

Het aangepast attest kan u hieronder terugvinden (klik hier voor het WORD document) alsook via www.zorg-en­gezondheid.be/attesten-voor-reiskosten-naar-revalidatieovereenkomsten

Let op: De verzekeringsinstellingen kunnen de facturen weigeren indien er geen betrekkelijke verstrekking vermeld is op het attest.

 Meer informatie over het rolstoelvervoer naar erkende Vlaamse revalidatiecentra vindt u in onze Nieuwsbrief can 19/02/2019

 Voor andere informatie  over het rolstoelvervoer naar revalidatiecentra verwijzen wij naar onze Nieuwsbrief van 19/02/2019

 

 

 

 

Top