GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

5-12-2019 - Opgelet: Welke voertuigen zijn vanaf 2020 nog toegelaten als Taxi, VVB, Straattaxi...?

AANGEPASTE TABEL!! Welke voertuigen kan ik volgend jaar nog inzetten? In welke mate kan ik mijn huidige voertuigen nog verder gebruiken?

WE KREGEN EEN NIEUWE INTERPRETATIE VAN HET DEPARTEMENT MOBILITEIT (MOW).

Daardoor dienen we onze Nieuwsbrief van 26 november hieronder aan te passen. Zie tekst in het rood en aanpassing in gele fluo in de tabel.

Hieronder vindt u het aangepaste overzicht van de voertuigen die u volgend jaar nog verder kan gebruiken!

Het blijft een geruststelling voor vele bedrijven dat zij hun huidige vloot onder bepaalde voorwaarden gewoon meenemen naar volgende jaren. 

Dit overzicht werd opgesteld op basis van de informatie van de Vlaamse administratie (Mobiliteit en Openbare Werken).

Schematisch kunnen we het als volgt voorstellen:

 

 

HET DEPARTEMENT MOBILITEIT (MOW) VERANDERDE VOOR EEN DEEL HAAR INTERPRETATIE.

met name voor het gele vierkantje in de tabel zeggen ze nu het volgende:

"Voertuigen die na 1 januari 2020 ingeschreven worden door een exploitant wiens huidige vergunning nog doorloopt, kunnen enkel in een nieuwe vergunning meegenomen worden als ze aan de opgelegde emissienormen beantwoorden".

Een woordje uitleg bij de tabel:

Uw huidig voertuigenpark mag meegenomen worden na 1 januari 2020 om verder uit te baten onder uw oude vergunning (Taxi of VVB), tot op de vervaldag van die vergunning (1).

En zelfs als u onder uw oude vergunning na 1 januari 2020 nog een nieuw voertuig wil inschrijven, dan kan dat nog zonder dat daarvoor aan de nieuwe ecoscore-eisen moet voldaan worden (2).

De dag dat u overschakelt naar de nieuwe vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV), kan u de voertuigen die onder uw vroegere vergunning ingeschreven werden voor 1 januari 2020 zelfs nog overnemen in uw nieuwe vergunning (3).

Wanneer moet u dan wel voldoen aan de nieuwe milieu-eisen (ecoscores) voor de voertuigen?

Zodra u een nieuwe exploitatievergunning aanvraagt, kunnen nieuw in te schrijven voertuigen enkel nog in die vergunning opgenomen worden indien zij voldoen aan de nieuwe milieu-eisen (ecoscores) (4).

Volgens de laatste interpretatie van het Departement Mobiliteit, moeten ook aangekochte/ingeschreven voertuigen NA 1 januari 2020 onder de oude vergunning, te voldoen aan de nieuwe ecoscore-eis als je die wil opnemen in de nieuwe vergunning (5).

U kan zelf kiezen wanneer u de nieuwe vergunning IBPV aanvraagt, maar: zodra uw huidige vergunning Taxi of VVB vervalt, wordt u wel verplicht om die aan te vragen.

De ecoscore-eisen vindt u terug in artikel 29 van het Uitvoeringsbesluit individueel bezoldigd personenvervoer 

We komen later nog terug op de voorwaarden inzake apparatuur voor beveiligde opslag van de rittengegevens en vanaf wanneer die verplicht zou worden in alle voertuigen. We wachten hiervoor nog op meer uitleg van het Departement Mobiliteit.

 

Top