GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29-10-2019 - Nieuwe reglementering taxisector (inclusief VVB) treedt in werking op 1/1/2020?

Wat wil/kan ik met mijn voertuigen doen op 1/1/2020? Vind hier, onder voorbehoud van de definitieve publicatie van het uitvoeringsbesluit, wat uw mogelijke opties zijn.

De volledige tekst van het Vlaams decreet over het individueel bezoldigd personenvervoer (Taxidecreet) is op 14 mei in het Staatsblad verschenen:  Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer. - B.S. 2019-05-14 

Het onderscheid taxi – VVB verdwijnt en er komt 1 nieuw statuut: de straattaxi.

Die kan dan ter beschikking gesteld worden:

 •  - als straattaxi (op bestelling en/of als contractvervoer)
 •  - of op standplaatsen: als standplaatstaxi
 •  - of voor ceremonieel vervoer 
 •  - of als OV-Taxi (in opdracht van de nog op te richten Vlaamse Mobiliteitscentrale)


Normaal treedt het decreet in voege op 1 januari 2020

Ondertussen is het uitvoeringsbesluit nog niet definitief goedgekeurd.

Daarin staan veel meer details, met ook concrete eisen. Wij beschikken over de recentste versie, die door de vorige Vlaamse regering al in tweede lezing goedgekeurd werd.

De nieuwe regering moet nu beslissen.

GTL werd gisteren ontvangen op het kabinet van de nieuwe minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters. De ministerraad zal zich in principe eind volgende week buigen over de teksten, die door de vorige regering opgesteld werden, en deze evalueren.


Onder voorbehoud kunnen wij u al volgend overzichtje geven:

Wat wil/kan ik met mijn voertuigen doen op 1/1/2020?

⇒ U hebt de keuze tussen 3 opties:

 • * Optie 1 – Ik werk tijdelijk verder met mijn oude vergunning (Taxi en/of VVB)
 • * Optie 2 - Ik wil snel een straattaxi worden
 • * Optie 3 - Ik wil in 2020 snel straattaxi worden met een machtiging voor standplaatstaxi

 

Optie 1: Ik wacht en wil nog geen nieuwe vergunning aanvragen

= Gewoon verder werken  met mijn huidige vergunning (taxi of VVB) tot op haar vervaldag.

 • * Ik vraag begin 2020 nog geen nieuwe vergunning aan.
 • * Ik gebruik verder mijn oude vergunning met de bestaande voertuigen en aan de huidige exploitatievoorwaarden, ten laatste tot de vervaldag van de vergunning


Voordeel:

 • * Ik kan afwachten en zien hoe de markt evolueert alvorens de overgang te maken.
 • * Mijn voertuigen die voor 1/1/2020 ingeschreven waren, kan ik verder gebruiken. Ik kan zelfs nog nieuwe voertuigen aankopen en inschrijven in het kader van mijn oude vergunning, ten laatste tot haarvervaldag.

Maar:

 • * Ik word geconfronteerd met concurrenten, die wel gekozen hebben om als straattaxi te rijden (vrije tarieven, vrij circuleren op openbare weg, geen huurcontracten van min 3 uur).
 • * Speelveld wordt ook in dit geval gecompliceerder
 • * Vanaf 1/7/2020 Bestuurderspas verplicht, alsook boordapparatuur, enz.

In het decreet staat:Bedrijven mogen “blijven exploiteren conform de voorwaarden en gedurende de resterende duurtijd van de lopende vergunning.”

Optie 2 - Ik wil snel straattaxi worden

Met andere woorden: ik vraag vanaf begin 2020 een nieuwe vergunning aan.

Gevolg: Ik moet beantwoorden aan de eisen van het nieuw decreet voor de vergunning en exploitatie van een straattaxi (voor AL mijn voertuigen).

Voordeel

 • * Vrije tarieven
 • * Vrij circuleren op de openbare weg (ook zonder bestelling + ook privé gebruik toegelaten)
 • * Taxameter is niet verplicht, maar wel, vanaf 1/7/2020  “boordapparatuur”
 • * Voor contractvervoer: geen minimumopdrachten van 3 uren
 • * Voertuigen die voor 1/1/2020 al ingeschreven waren, alsook voertuigen die ik vanaf 1/1/2020 opf later nog aangekocht en ingeschreven heb onder mijn oude vergunning, kan ik verder gebruiken onder de nieuwe vergunning straattaxi.


Maar:

 • * Voertuigen ingeschreven vanaf datum van overschakeling op de nieuwe vergunning, moeten wel aan de nieuwe milieueisen (ecoscore) voldoen.

Optie 3 - Ik wil in 2020 snel straattaxi worden met ook machtigingen voor standplaatstaxi

 • Bovenop de nieuwe straattaxivergunning vraag ik aan een gemeente een machtiging voor “standplaatstaxi”
 • Ik kan hiermee vrij kiezen om te werken:
  • 1) als standplaatstaxi: als ik op de standplaats sta dan ben ik onderworpen aan het gemeentelijk taxireglement (gemeente mag tarief opleggen) en moet ik werken met een taxameter en een taxilicht
  • 2) als straattaxi: als ik niet op de standplaats sta of geen rit uitvoer die op de standplaats gestart is
 • Ook hier geldt de eis dat voertuigen ingeschreven na de datum van overschakeling op de nieuwe vergunning, m aan de nieuwe milieueisen (ecoscore) moeten voldoen.

Dit document werd bijgewerkt en aangepast op 26 november 2019

Top