GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15-10-2019 - Protocolakkoord 2019-2020 tussen GTL en ABVV-BTB, ACV-Transcom, ACLVB

Werknemers (ABVV-BTB, ACV-Transcom, ACLVB) en werkgevers (GTL) gaan akkoord met volgend onderstaand sociaal akkoord.

Op 14 oktober bereikten de werkgevers, vertegenwoordigd door GTL, en de vakbonden ACV/Transcom, ABVV/BTV en ACLVB een akkoord voor de periode 2019-2020.

U vindt hieronder de inhoud van het protocolakkoord, dat nog in de eerstvolgende dagen zal omgezet worden in een reeks CAO's, die algemeen verbindend zullen verklaard worden via KB en door alle werkgevers moeten toegepast worden.

Let op een aantal maatregelen treden al in werking vanaf 1 oktober 2019.

Protocolakkoord 2019-2020 tussen GTL en ABVV-BTB, ACV-Transcom, ACLVB d.d. 14 oktober 2019

 

1)            VERHOGING VAN DE KOOPKRACHT vanaf 1 oktober 2019

  • voor de taxichauffeur wordt de ARAB-vergoeding van 4,10 % op 4,57% van de recette Excl. BTW gebracht en wordt het gegarandeerd dagbedrag op €5,75 gebracht. De formulering in de huidige cao zal worden verduidelijkt.
  • voor de VVB-chauffeur wordt de ARAB-vergoeding van 1,2852 op 1,4524 €/u gebracht.
  • garagepersoneel : verhoging van de baremieke en de reële lonen met 1,1 %.
  • verhoging van het GGMMI met 1,1 % als voorafname op de verhoging van het GGMMI door de NAR.
  • een éénmalige vergoeding van de kosten eigen aan werkgever, voor elke werknemer in dienst op 01/10/2019 en nog steeds in dienst op 30/11/2019. In geval van méér dan halftijdsarbeidsregime : € 50, zoniet € 25. Betaalbaar met de lonen van november 2019.

 

2)            Woon-werkverkeer

Invoering van een fietsvergoeding van 0,20 € per kilometer, per 1 oktober 2019.

Invoering van een derdebetalerssyteem voor de arbeiders die gebruik maken van het openbaar vervoer om zich naar hun werk te begeven, vanaf januari 2020.

 

3)            Vakbondsafvaardiging

Invoering van een syndicale delegatie in de bedrijven met minstens 50 werknemers. De effectieve afgevaardigden worden gekozen uit effectieve leden van de OR en/of van de CPBW (één afgevaardigde per vakbondsorganisatie die vertegenwoordigd is in het bedrijf). Plaatsvervangende afgevaardigden syndicale delegatie worden niet voorzien. Dit per 1 juni 2020.

 

4)            Syndicaal verlof

Toekenning van 1 dag syndicaal verlof per jaar vanaf 1 januari 2020 voor elk effectief mandaat van de OR, van de CPBW en van de vakbondsafvaardiging. Dat betekent 2 dagen voor de leden van de vakbondsdelegatie aangezien zij tevens in de OR of CPBW zetelen.

Deze loonkost kan door de werkgever teruggevorderd worden ten laste van het Sociaal Fonds. Modaliteiten terugbetaling worden opgemaakt door de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds.

 

5)            Vakbondspremie

Verhoging van de van de vakbondspremie naar 135 € in 2019 et naar 145 € in 2020.

 

6)           Verlenging bestaande CAO’s

  • Tijdskrediet - Landingsbanen
  • geschenkcheque
  • Risicogroepen
  • outplacement

 

7)            Werkgroep

Engagement van de sociale partners om een werkgroep samen te stellen aangaande de verloning van chauffeurs standplaatstaxi’s & straattaxi’s.

Eerste samenkomst op 19/11/2019.

Gedaan te Brussel op 14 oktober 2019

 

GTL                                   ACV-TRANSCOM             ABVV-BTB                          ACLVB

Marc Delire                        Yves Toutenel                 Erik Maes                           Aurélie Carette

U vindt hier een link naar de pdf versie

 

 

Top