GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

21-8-2019 - Sociale partners taxisector schrijven brief aan formateur Jan Jambon

Sociale partners uiten hun bezorgdheid over de nakende inwerkingtreding van het Taxidecreet en vragen aan de toekomstige regering dit bij te sturen

 

Naar aanleiding van de Vlaamse regeringsonderhandelingen hebben de sociale partners van de taxisector (dit zijn aan werkgeverszijde de nationale groepering van taxiondernemingen GTL en aan werknemerszijde BTB-ABVV en ACV-Transcom) een brief gericht aan de Vlaamse formateur Jan Jambon. In de brief uiten de sociale partners hun bezorgdheid over de nakende inwerkingtreding van het Taxidecreet en diens uitvoeringsbesluit op 1 januari 2020, dat zware gevolgen zal hebben voor de taxi- en vvb-chauffeurs en voor de vele KMOs in de Vlaamse taxisector. Daarom vragen de sociale partners aan de toekomstige Vlaamse regering om het Taxidecreet op een aantal concrete punten bij te sturen.

U vindt hier een link naar de brief

Top