GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20-6-2019 - CAO wagenverhuurdiensten met chauffeur is in een nieuw kleedje gestoken.

Aanpassing CAO is het gevolg van een legaliteitscontrole: regularisatie was nodig voor behoud van de bepalingen over de arbeidsduur - Verder geen fundamentele wijzigingen.

U vindt de tekst van de nieuwe CAO op onze website via de volgende link:

CAO van 21/3/2019 betreffende de Arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur


Wat is veranderd?

Nieuw is dat de CAO gesloten is in toepassing van de wet van 17 maart 1987 en de CAO nr. 42 van de Nationale Arbeidsraad betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de onderneming.

De arbeidsduur van de chauffeurs blijft zoals vroeger op 38 uur per week vastgesteld oftewel op 494 uur per kwartaal en de normale arbeidsduur moet geëerbiedigd worden als gemiddeld over een R.S.Z.-kwartaal.

Ook wat de overuren betreft, is er geen verandering:

  • -Normale arbeidstijd mag niet meerbedragen dan 12 uur per dag.
  • -Prestaties verricht boven 10 uur per dag en/of 50 uur per week geven recht op een overloon van 50 pct.

Tot hier verandert de nieuwe CAO dus niets voor de bedrijven en hun chauffeurs. Deze bepalingen hebben rechtsreekse werking op sectorniveau.

NIEUW:

Er is wel een bepaling toegevoegd waardoor geopteerd mag worden voor een eerbiediging van de normale arbeidsduur als gemiddeld over een kalenderjaar (1.976 uur, inclusief gelijkgestelde dagen).

Maar deze bepaling van de CAO heeft geen directe werking. Bedrijven kunnen dit slechts toepassen mits het afsluiten van een ondernemings-cao, die ondertekend wordt door alle werknemersorganisaties zetelend in het paritair comité voor het vervoer en de logistiek.

 

Top