GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

5-4-2019 - Het Vlaams Parlement heeft deze week het decreet basisbereikbaarheid goedgekeurd.

Er komt  voor heel Vlaanderen een unieke mobiliteitscentrale die een beroep zal doen op OV-taxi's voor het netwerk van openbaar vervoer op maat.

Het Vlaams Parlement heeft deze week het decreet basisbereikbaarheid goedgekeurd. Dat hertekent het openbaar vervoerbeleid in Vlaanderen.

Het openbaar vervoer wordt ingedeeld in verschillende lagen.

Zo komt er een 'kernnet' (spoorwegen) met de voorstedelijke en interstedelijke verbindingen.

De tweede laag bestaat uit het aanvullende net (ook van De Lijn), dat aantakt op het kernnet en o.a. verbindingen maakt met buitenwijken en kleinere kernen.

De derde laag bestaat uit vervoer op maat, zeg maar de invulling van de 'lastmile'. Het gaat dan om lokale of private initiatieven die inspelen op een heel particuliere nood (zoals OV-taxi's, DAV's, deelfietsen, pendeldiensten van bedrijven,...). Voor de taxi's (VVB) biedt dit nieuwe opportuniteiten!

Vlaanderen wordt opgedeeld in 15 vervoersregio's. Die regio's zullen elk een eigen overlegorgaan hebben (vervoerregioraad), waarbinnen de vertegenwoordigers van de gemeenten aan tafel zullen schuiven met andere mobiliteitsactoren. Bedoeling is om lokale besturen meer zeggenschap te geven.

De Lijn verliest daarbij een stuk van haar regierol, met name voor het vervoer op maat. De regie gaat naar de Vlaamse Overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

Binnen enkele weken wordt een aanbesteding gepubliceerd voor een unieke Vlaamse Mobiliteitscentrale. Die moet het volledige aanbod voor het 'vervoer op maat' samenbrengen, plannen en factureren aan de reiziger, bijvoorbeeld via een app. Maar aangezien elke vervoerregio zelf de prijs mag bepalen, kunnen overal andere tarieven ontstaan.

De huidige mobiliteitscentrales voor aangepast vervoer (MAV's) zullen verdwijnen en gekanteld worden in de nieuwe Vlaamse mobiliteitscentrale.

De Vlaamse regering hevelt het bestaande budget voor de belbussen (30 miljoen euro) en van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs (70 miljoen euro) over naar de vervoerregio's. De strijd om die centen kan na de verkiezingen losbarsten. Maar de meeste stakeholders en politieke partijen zijn het erover eens dat dit budget te laag is om de ambities met het netwerk van vervoer op maat te kunnen realiseren.

Eind 2020 moet de basisbereikbaarheid in heel Vlaanderen zijn ingevoerd.

Top