GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

6-3-2019 - Zou Vlaanderen dan toch voor een menselijke modernisering kiezen?

PERSBERICHT: Parlementaire meerderheid neemt per ongeluk juiste beslissing en kan volgende week opnieuw kiezen voor Vlaamse jobs, milieu en mobiliteit

Brussel, 6 maart 2019 – Was het een laatste stuiptrekking van het onderbewustzijn? Of willen de Vlaamse parlementsleden van de meerderheid toch nog even bedenktijd? Feit is dat het Vlaams Taxidecreet vorige week werd goedgekeurd door de plenaire vergadering, inclusief het minimumtarief dat als amendement door oppositiepartijen werd ingediend. Na de krokusvakantie volgt een tweede lezing, een nieuwe stemming en dus een nieuwe kans om naast een minimumtarief ook een maximum aantal taxi’s in te voeren.

Het Taxidecreet wil de taxisector volledig dereguleren. Buitenlandse voorbeelden tonen echter aan dat de deregulering desastreuze gevolgen zal hebben voor de Vlaamse jobs en KMO’s en het fileleed in de centrumsteden nog zal versterken. Sp.a en Groen stelden tijdens de plenaire stemming dan ook voor om tenminste een minimaal regulerend kader te voorzien. Eén van de voorgestelde amendementen, m.n. de invoering van een minimumtarief. 

Kortom: het werd "per ongeluk goedgekeurd"! De meerderheid besloot dan maar een tweede lezing en nieuwe stemming in te lassen na de krokusvakantie....

De taxisector wil van deze extra bedenktijd gebruik maken om de twee aanpassingen nogmaals onder de aandacht te brengen van de Vlaamse parlementsleden. Een minimumtarief en een beperking van het aantal taxi’s zijn noodzakelijk om als Vlaamse taxisector het hoofd boven water te houden en ernstige gevolgen voor milieu en mobiliteit te vermijden. Naast een minimumtarief, dat dumpingprijzen en een monopolie van Uber moet voorkomen, is ook een maximum op het aantal taxi’s essentieel. Op een moment dat de roep naar een beter klimaatbeleid ongekende proporties aanneemt, wil deze meerderheid vóór de verkiezingen nog even snel een ongelimiteerd aantal taxi’s loslaten op de Vlaamse wegen. Dit zal uiteraard zorgen voor een toename van de files en van de CO2-uitstoot.

Na de krokusvakantie krijgt het Vlaams Parlement een nieuwe kans om naast de minimumtarieven ook een maximum aantal taxi’s vast te leggen. De sociale partners vragen aan de leden van de meerderheid deze keer beide amendementen goed te keuren. Niet per ongeluk of door onoplettendheid, maar als antwoord op de vraag naar een krachtdadig klimaatbeleid en de verzuchtingen van een noodlijdende sector die door dit decreet volledig zal doodbloeden. 

 

U vindt hier een link naar de originele tekst van dit persbericht van de sociale partners van de taxi- en VVB-sector 

Top