GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur
     Mag ik op de busbanen en verhoogde trambeddingen rijden? Als taxi? Als VVB?

Busbanen

Op de busbanen mogen de taxi’s rijden, voor zover er geen speciaal bord “uitgezonderd De Lijn” aangebracht werd (in Antwerpen staan dergelijke onderbord nog aan 50 % van de busbanen).

Diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur (=V.V.B.) mogen niet op de busbanen.

Nochtans werd in 2012 een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd waardoor de busbanen mits aanduiding met een speciaal verkeersbord, ook door autocars en motorfietsen mogen benut worden (maar nog steeds niet voor de voertuigen van diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder.

GTL heeft daar toen op gereageerd met een brief verstuurd naar Staatssecretaris voor Mobiliteit, met de vraag om dit ook tot de VVB uit te breiden, omdat deze veel collectief vervoer organiseren, zoals bijvoorbeeld in het geval van shuttles.

We kregen toen een negatief antwoord van de Staatssecretaris.

Maar we geven de strijd niet op!

Hieronder vindt u de informatie van onze Infoflash hierover.

BUSBANEN

Overal in België zijn taxi’s toegelaten op de busbanen behalve indien er een speciale plaat <<< uitgezonderd De Lijn of uitgezonderd TEC of uitgezonderd MIVB >>> staat, dan mogen taxi’s niet!

Opgelet diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur (=V.V.B.) mogen sowieso niet op de busbanen.

BIJZONDER OVERRIJIDBARE BEDDINGEN

Taxi’s mogen er slechts op indien er een speciale plaat “TAXI” staat, anders niet!

Zie ook de wetgeving hieronder :

Het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, werd door een nieuw K.B. van 11 juni 2011 (publicatie 20-06-2011) gewijzigd. Daardoor wordt de toegang tot de busbanenbanen en bijzonder overrijdbare beddingen uitgebreid tot de bromfietsers, motorfietsers en autocars met meer dan acht zitplaatsen. Deze wijziging treedt in werking op 1 september 2011.

BUSBANEN

"72.5. De rijstrook die is afgebakend met brede onderbroken strepen, aangeduid door het bord F17 en de markering van het woord « BUS », is voorbehouden aan voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, taxi’s en voertuigen voor schoolvervoer bedoeld in artikel 39bis.
Het woord « BUS » en het verkeersbord F17 worden herhaald na ieder kruispunt.
Fietsers, bromfietsers, motorfietsers en voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, mogen deze rijstrook volgen indien respectievelijk één of meerdere van de volgende symbolen zijn aangebracht op het bord F17 of op een onderbord.
Deze symbolen mogen eveneens op de busstrook worden herhaald.

De prioritaire voertuigen mogen op deze rijstrook rijden wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt.
De andere voertuigen mogen hierop niet rijden behalve om omheen een hindernis op de rijbaan te rijden en in de onmiddellijke nabijheid van een kruispunt om van richting te veranderen.
Deze voertuigen mogen de busstrook dwarsen om een parkeerplaats gelegen langs de busstrook in te nemen of te verlaten of een eigendom op te rijden of te verlaten en op kruispunten."

Helaas worden hier de wagens van verhuurdiensten met bestuurder nog niet toegelaten.

BIJZONDER OVERRIJDBARE BEDDINGEN

 "72.6. Een of meerdere brede witte doorlopende strepen of de markering, bedoeld in artikel 77.8, bakenen de bijzondere overrijdbare bedding af die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.
De woorden « Bus, Tram » mogen op de bijzondere overrijdbare bedding worden aangebracht.
Het verkeersbord F18 wordt herhaald na ieder kruispunt.

Fietsers, bromfietsers, motorfietsers en voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en taxi’s mogen deze bedding volgen indien respectievelijk één of meerdere van de volgende symbolen, en voor taxi’s het woord « TAXI », zijn aangebracht op het bord F18 of op een onderbord.
Deze symbolen, alsook het woord « TAXI », mogen eveneens op de bijzondere overrijdbare bedding worden herhaald.

De prioritaire voertuigen mogen op deze bedding rijden wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt.
De andere voertuigen mogen de bijzondere overrijdbare bedding dwarsen om een parkeerplaats gelegen langs deze bedding in te nemen of te verlaten of een eigendom op te rijden of te verlaten en op kruispunten.
Zij mogen hierop niet rijden behalve om omheen een hindernis op de rijbaan te rijden.
De bestuurders die er rijden moeten, in voorkomend geval, de verkeerslichten bedoeld in artikel 62ter. opvolgen. Ze moeten bovendien in de toegelaten richtingen voortrijden.
Wanneer variabele signalisatie wordt gebruikt, mogen de markeringen vervangen worden door witte lichtspijkers."

Helaas worden ook hier de wagens van verhuurdiensten met bestuurder nog niet toegelaten.


Gerelateerde vragen

    Top