GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur
     Welk tarief mag de taxichauffeur aanrekenen?

IN VLAANDEREN :

In grotere gemeenten en in steden worden meestal door het gemeentebestuur taxitarieven vastgelegd die dan door alle taxibedrijven moeten toegepast worden en in hun taxameters moeten geprogrammeerd worden.
 

In kleinere gemeenten worden dikwijls door het gemeentebestuur geen taxitarieven die voor alle taxibedrijven van toepassing zijn vastgelegd. Elk taxibedrijf voegt dan in haar vergunningsaanvraag of aanvraag tot wijziging van hun taxivergunning, de lijst van de tarieven die zij wenst toe te passen. Wanneer de gemeente die goedgekeurd heeft, dan kan het taxibedrijf die tarieven in de taxameters van haar voertuigen programmeren.

Voorbeeld tarief in Antwerpen : hier

IN BRUSSEL :

De prijs hangt af van de afstand van de plaats waar je instapt tot je bestemming. Bovendien is het toepasselijke tarief afhankelijk van de eindbestemming.

Tarief I is van toepassing binnen de grenzen van het grondgebied van het Brussels Gewest.

Tarief II is van toepassing als je bestemming zich buiten de gewestgrenzen situeert, op het deel van het traject dat buiten de gewestgrenzen valt. De chauffeur moet dus je eindbestemming kennen voor hij tarief II kan inschakelen.

Dit zijn de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het gewestelijk grondgebied afbakenen: zie lijst

Detail van het tarief (dienst, btw en drinkgeld zijn inbegrepen in de prijs aangeduid op de taximeter):
Instapgeld: 2,40€
Tarief I (in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest): 1,80€/km
Tarief II (buiten de 19 gemeenten): 2,70€/km
Wachtvergoeding: 30,00€ per uur (de taximeter schakelt automatisch naar wachtvergoeding als de taxi tegen een snelheid rijdt van minder dan 19km/u, bijvoorbeeld in de file, bij rood licht, enz.)
Tussen 22 uur en 6 uur wordt een forfaitaire meerprijs van 2,00€ gevraagd (de taximeter is uitgerust met een uurwerk-kalender zodat deze forfaitaire meerprijs automatisch geregistreerd wordt).
Je betaalt geen meerprijs voor je bagage, begeleidingshond of rit naar de luchthaven.
 

Verplichting om een ticket te geven!
Na de rit is de chauffeur verplicht om je een afdruk te geven van het ticket (geen zelfgeschreven ticket) dat overeenkomt met je rit. Dit ticket vermeldt het nummer van de taxi, de prijs van de rit en allerlei nuttige informatie in geval van klachten of een verloren voorwerp.

 


Gerelateerde vragen

    Top