GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur
     Taxi's voor PBM (Personen met Beperkte Mobiliteit)

De taxi's voor PBM

VLAANDEREN

Het aanbod aangepast vervoer bestaat uit vrijwilligersvervoer en mindermobielencentrales (MMC), diensten aangepast vervoer (DAV), ziekenvervoer en taxi's.

Je vindt de taxi-vervoerders in Vlaanderen op MeerMobiel

BRUSSEL

Van de ongeveer 1.270 Brusselse taxi's zijn er een honderdtal uitgerust om rolstoelgebruikers te vervoeren.

Indien je een taxi wil bestellen die aangepast is aan personen met een beperkte mobiliteit, kan je contact opnemen met één van de taxibedrijven uit de volgende lijst.

Gehandicapten kunnen ook gebruik maken van de TaxiBus van de MIVB. Een gehandicapte persoon is een persoon die beschikt over het juiste document van de FOD Sociale Zekerheid. Deze persoon moet zich vooraf hebben ingeschreven om van het systeem gebruik te kunnen maken.

Personen die gebruik willen maken van de TaxiBus, moeten contact opnemen met de centrale van de MIVB (02 515 23 65) om te laten weten dat ze een rit nodig hebben. Als de gehandicapte een TaxiBus heeft gebruikt moet hij in geval van een klacht deze klacht indienen via de website van de MIVB. 

Meer info: 

 

 

 


Gerelateerde vragen

Top