GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur
     Wat zijn de voorwaarden om in Brussel taxicheques te verkrijgen ?

De taxicheques hebben een waarde van 5 euro. Onder bepaalde voorwaarden kan je ze bekomen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met deze cheques kan je je makkelijk per taxi verplaatsen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de taxi nemen voor een rit die vertrekt vanuit het Brussels Gewest.

 

Wat zijn de voorwaarden om taxicheques te verkrijgen ?
Om in aanmerking te komen voor regionale taxicheques met universele waarde moet je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn en behoren tot één van de volgende groepen:

ofwel gehandicapt zijn (+9 punten, hetzij +66%) + ongeschiktheidsattest om het openbaarvervoer te gebruiken + WIGW-inkomen.
ofwel ouder zijn dan 75 jaar + ongeschiktheidsattest om het openbaar vervoer te gebruiken + WIGW-inkomen.


Gerelateerde vragen

Top